Jednoduchá odpoveď – bola použitá nekvalitná autofólia.

Zafarbenie fólie je znakom rýchleho starnutia a zmeny farby vplyvom UV žiarenia. Ak sa na fólii začnú po čase vytvárať bublinky, je to v dôsledku zlyhania adhézie fólie – lepidlo prestalo pridŕžať fóliu na skle a tá sa začne na rôznych miestach oddelovať od skla a vznikajú viditeľné “bublinky”.