Každá fólia XPEL môže byť nalepená na chrómové súčasti auta alebo motocykla, ale finálny vzhľad bude trošku iný, ako nechránený originál. Pred polepom preto odporúčame vyskúšať ochranu na menšej ploche a presvedčiť sa, že vzhľad je vyhovujúci.